Podmínky

Podmínky

Vítejte na Digitizings.com

Tyto smluvní podmínky uvádějí pravidla a předpisy pro používání webových stránek Digitalizings, které se nacházejí na adrese https://digitizings.com/.

Když navštívíte tyto stránky, má se za to, že jste přijali podmínky těchto podmínek. Nepokračujte v používání Digitizings.com, pokud nejste ochotni být vázáni všemi podmínkami a podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky Prohlášení o ochraně osobních údajů, Oznámení o vyloučení odpovědnosti, jakož i všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se zaregistrovala na této webové stránce, a je v souladu s podmínkami a podmínek naší společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „My“ je odkaz na Společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ je odkaz na klienta a nás. Všechny podmínky odkazují na přijetí, nabídku a zvážení platby potřebné k poskytnutí pomoci klientovi nejúčinnějším způsobem k dosažení cíle uspokojit potřeby klienta, pokud jde o služby nabízené konkrétními službami společnosti, v souladu s a podle současného zákona v Nizozemsku. Jakékoli použití těchto výrazů nebo jakýchkoli jiných slov v jednotném nebo množném čísle, včetně velkých písmen, a/nebo jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a tedy odkazují na podobné výrazy.

Cookies

Využíváme cookies. Používáním stránky Digitizings.com souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Digitizings.

Většina webových stránek, které jsou interaktivní, používá soubory cookie, které nám pomáhají získat přístup k podrobnostem uživatelů při každé jejich návštěvě. Na našem webu se používají soubory cookie, které umožňují určitým funkcím zjednodušit proces pro uživatele našeho webu. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, společnost Digitizings a/nebo její licenční partneři vlastní výhradní práva duševního vlastnictví k obsahu, který je k dispozici na Digitizings.com. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. K těmto informacím můžete přistupovat prostřednictvím Digitizings.com, abyste je mohli použít pro své osobní použití, s výhradou omezení, která jsou stanovena v těchto podmínkách a podmínkách.

Neměl bys:

 • Zkopírujte materiál z Digitizings.com
 • Sublicencovat, pronajímat nebo prodávat materiály z Digitizings.com
 • Reprodukujte duplicitní nebo kopírujte obsah z Digitizings.com 
 • Distribuujte materiál z Digitizings.com

Tato Smlouva začne platit okamžikem podpisu. The 

Určité oblasti této webové stránky poskytují uživatelům možnost sdílet své názory a další informace v rámci určitých částí stránek. Digitalizace nemoderuje komentáře, neupravuje, nekontroluje ani nepublikuje komentáře před jejich zveřejněním na webu. Komentáře nevyjadřují názory nebo názory společnosti Digitalizace, jejích zástupců nebo spolupracovníků. Názory vyjádřené v komentářích odrážejí názory jednotlivce, který zveřejnil své myšlenky a názory. V rozsahu povoleném zákonem nenese společnost Digitalizace odpovědnost za komentáře nebo jakékoli škody, závazky nebo jiné výdaje vzniklé v důsledku používání, zveřejňování nebo zobrazování komentářů na této stránce.

Společnost Digitalizings má na uvážení zkontrolovat jakékoli zveřejněné komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo porušující tyto Podmínky.

Zaručujete a zaručujete, že:

 • Jste ze zákona oprávněni publikovat Komentáře na našich stránkách a máte všechny potřebné licence a oprávnění;
 • Komentáře neporušují žádná práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranná známka, autorská práva, patenty nebo jiná práva jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují hanlivý, urážlivý, urážlivý nebo neslušný obsah, který porušuje soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k vymáhání nebo propagaci komerčních nebo komerčních nebo nezákonných aktivit.

Dáváte společnosti Digitalizing výhradní povolení reprodukovat, používat úpravy a povolujete ostatním kopírovat, znovu používat a upravovat vaše komentáře ve formulářích, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy z našeho obsahu

Následující organizace mají povoleno odkazovat na naše webové stránky, ale bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou hypertextově odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jako odkazují na webové stránky jiných společností, které jsou uvedeny a
 • Akreditovaná firma Akreditovaná společností Systemwide, s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin pro získávání finančních prostředků, které nemohou odkazovat na naše webové stránky.

Organizace se mohou připojit na naši domovskou stránku a do našich publikací nebo na jiné webové stránky jako odkaz:

 1. Není v žádném případě zavádějící.
 2. V žádném případě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo podporu strany, která odkazuje na její produkty nebo služby nebo produkty.
 3. Zapadá do rámce webových stránek propojené strany.

Můžeme zvážit a přijmout jakékoli další žádosti o propojení od následujících druhů organizací:

 • dobře známé informace pro obchodní nebo spotřebitelské zdroje;
 • webové stránky komunity dot.com;
 • sdružení nebo jiné organizace zastupující zájmy charitativních organizací;
 • Distributoři on-line adresářů;
 • Internetové portály;
 • Poradenské, účetní a právnické společnosti stejně
 • Obchodní sdružení a vzdělávací instituce.

Žádosti o propojení od těchto společností zvážíme v případě, že zjistíme, že žádost schválíme, pokud:

 1. Odkaz nevypadá špatně našim akreditovaným společnostem.
 2. Organizace není spojena s žádnou negativní historií proti nám.
 3. Výhody pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu převažují nad nedostatkem digitalizace odkazu.
 4. Hypertextový odkaz je v jeho kontextu jako obecná informace o zdrojích.

Propojené organizace se mohou připojit k naší domovské stránce v případě, že odkaz (a) není v žádném případě zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje schválení, sponzorství nebo podporu propojující strany nebo jejích produktů či nabídek a rovněž (c) zapadá do specifik webové stránky propojující strany.

Pokud patříte k organizaci uvedené v odstavci 2 výše a chcete propojit své stránky s našimi stránkami, musíme být informováni e-mailem na adrese Digitizings . Uveďte prosím:

 • Tvé jméno.
 • Vaše obchodní jméno.
 • Kontaktní údaje.
 • Adresa URL vašeho webu.
 • Seznam všech adres URL, na které byste chtěli, abychom hypertextově odkazovali na vaše webové stránky, a nástin adres URL na našich webových stránkách, které si přejete připojit.

Dejte nám několik týdnů na odpověď.

Organizace, které byly schváleny, mohou odkazovat na naše webové stránky následujícím způsobem:

 • Můžeme použít naše obchodní jméno nebo
 • Využití lokátoru zdrojů jednotně připojeného k
 • Použití jiného popisu pro naše stránky, na které odkazuje, je vhodné v kontextu a stylu informací na webových stránkách odkazující strany.

Logo Digitalizace nebo jakékoli jiné umělecké dílo je povoleno s ochrannou známkou bez licenční smlouvy.

IFrames

Bez předchozího písemného souhlasu vám není dovoleno vytvářet rámce přes naše webové stránky, které mění vzhled nebo prezentaci našich webových stránek.

Zodpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete bránit a bránit před jakýmikoli nároky, které mohou vzniknout na vašich webových stránkách. Odkaz (odkazy) by měl být umístěn na jakékoli webové stránce, která by mohla být považována za hanlivou, kriminální nebo obscénní nebo porušuje či jinak porušuje, podporuje porušování nebo porušování jakýchkoli práv třetích stran.

Vaše soukromí

Věnujte prosím čas přečtení Zásad ochrany osobních údajů.

Rezervace práv

Naše společnost si vyhrazuje právo odstranit všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní hypertextový odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy z našich webových stránek.

 Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu a její zásady propojování kdykoli upravit. Pokud budete nadále odkazovat na naši webovou stránku, souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete dodržovat tyto podmínky připojení.

Odstranění odkazů z našich stránek

Pokud si na našich webových stránkách všimnete odkazu, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, neváhejte nás kdykoli kontaktovat a dejte nám vědět. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nemůžeme zaručit, že informace obsažené na této webové stránce jsou přesné a nemůžeme zaručit jejich přesnost ani úplnost. Nezaručujeme, že jsou webové stránky dostupné nebo že informace na stránkách jsou aktuální.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem se zříkáme všech nároků, záruk a podmínek, které se týkají této webové stránky nebo jejího používání. Toto vyloučení odpovědnosti není určeno:

 • Omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt osoby nebo zranění osoby;
 • Omezit nebo vyloučit jakoukoli odpovědnost, kterou vy nebo my můžeme mít za jakýkoli podvod nebo zkreslení podvodné povahy;
 • omezit jakékoli své nebo naše povinnosti jakýmkoli způsobem, který není povolen příslušným zákonem.
 • Nevylučujeme žádnou naši nebo vaši odpovědnost, kterou nelze vyloučit ze zákona.

Omezení a omezení odpovědnosti stanovené v tomto oddílu a také jinde v tomto prohlášení

 (a) se musí řídit předchozím odstavcem a (b) se vztahuje na všechny nároky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně těch, které vyplývají ze smlouvy nebo deliktu a za porušení zákonných povinností.

Pokud jsou webové stránky a informace a produkty na stránce poskytovány bezplatně a bezplatně, neneseme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty jakéhokoli druhu.

Miliony námi digitalizovaných výšivek

Aktuální stav

97548341

Vyplňte formulář níže a získejte bezplatnou cenovou nabídku na svůj návrh

Speciální Nabídnout Pro Vy

Hodiny
Minuty
Sekundy
Co je to 3D obláček vyšívání?

Získejte 50% SLEVA O vyšívání Digitalizace Dnes