Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: február 12, 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania Vašich údajov pri používaní Služby a informujú Vás o Vašich právach na súkromie a o tom, ako Vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. 

Výklad a definície

Interpretácia

Slová, ktoré sú začiatočným písmenom veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

Účet  Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre Vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby

Spoločnosť (v tejto zmluve označované buď ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“) odkazuje na Digitizing Go , United Kingdom London sw11.

Súbory cookie  sú malé súbory, ktoré webová stránka ukladá do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré obsahujú podrobnosti o Vašej histórii prehliadania na tejto webovej lokalite v rámci jej mnohorakého využitia.

Krajina odkazuje na: New Jersey, Spojené štáty americké

zariadení znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.

Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích osôb alebo jednotlivcov zamestnaných spoločnosťou na účely uľahčenia poskytovania služby, poskytovania služby v mene spoločnosti, poskytovania služieb súvisiacich so službou alebo pomoci spoločnosti pri analýze spôsobu využívania služby.

Údaje o používaní odkazuje na údaje zhromažďované automaticky, buď generované použitím služby alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie návštevy stránky).

Webová stránka odkazuje na Digitalizácie , prístupné z http://digitizings.com/

Vy znamená jednotlivec, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie Vašich Osobných údajov

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby Vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité Osobné údaje, ktoré možno použiť na Vašu identifikáciu alebo kontaktovanie. Osobné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

Emailová adresa

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto

Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu Vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné zariadenie identifikátory a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie ako, vrátane, ale nie výlučne, typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID Vášho mobilného zariadenia, IP adresa Vášho mobilného zariadenia, operačný systém Vášho mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela, kedykoľvek navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Technológie sledovania a cookies

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v rámci našej Služby a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej Služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený na Vašom zariadení. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, naša Služba môže používať cookies.
 • Flash cookies. Niektoré funkcie našej Služby môžu využívať lokálne uložené objekty (alebo súbory Flash Cookies) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašich preferenciách alebo vašej aktivite v rámci našej Služby. Flash Cookies nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača ako tie, ktoré sa používajú pre Cookies prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako môžete odstrániť súbory cookie Flash, si prečítajte v časti „Kde môžem zmeniť nastavenia na zakázanie alebo odstránenie miestnych zdieľaných objektov? 
 • Webové majáky. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (označované tiež ako jasné gify, pixlové značky a jednopixlové gify), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí tieto stránky navštívili. alebo otvoril e-mail a ďalšie súvisiace štatistické údaje o webových stránkach (napríklad záznam popularity určitej sekcie a overenie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relačné“ súbory cookie. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa odstránia hneď, ako zatvoríte webový prehliadač. Získajte viac informácií o súboroch cookie: Používanie súborov cookie podľa bezplatných zásad ochrany osobných údajov.

Relácie cookie i trvalé súbory cookie používame na účely uvedené nižšie:

Nevyhnutné/podstatné súbory cookie

Typ: Session Cookies

Spravuje: My

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej lokality a aby Vám umožnili používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú pri autentifikácii používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme Vám tieto služby poskytli.

Zásady používania cookies / oznámenie o prijatí cookies

Typ: Trvalé cookies

Spravuje: My

Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali používanie súborov cookie na webovej stránke.

Funkčné cookies

Typ: Trvalé cookies

Spravuje: My

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej lokality a aby Vám umožnili používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú pri autentifikácii používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme Vám tieto služby poskytli.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v sekcii o súboroch cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie Vašich Osobných údajov

Spoločnosť môže použiť Osobné údaje na nasledujúce účely:

Poskytovať a udržiavať našu:Službu vrátane monitorovania používania našej Služby.

Správa Vášho Účtu: Správa Vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, Vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré máte ako registrovaný používateľ k dispozícii.

Pri plnení zmluvy: vývoj, dodržiavanie a dodržiavanie kúpnej zmluvy na výrobky, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili alebo na akúkoľvek inú zmluvu s nami prostredníctvom služby.

Kontaktovať Vás: Kontaktovať Vás e-mailom, telefónnymi hovormi, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie týkajúcej sa funkcií, produktov alebo zmluvných služieb vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.

Poskytovať Vám novinky Speciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

Správa Vašich požiadaviek: Zúčastnite sa a spravujte Vaše požiadavky na nás.

Pre prevody podnikov: Vaše údaje môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia alebo iného predaja alebo prevodu časti alebo celého nášho majetku, či už v nepretržitej činnosti alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorých sú medzi prevedenými prostriedkami aj osobné údaje, ktoré máme o našich používateľoch služieb k dispozícii.

Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše Osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať využívanie našej služby, aby sme vás mohli kontaktovať.
 • Pre prevody podnikov: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prevádzať v súvislosti alebo v priebehu rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.
 • So Spriaznenými spoločnosťami:  Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi Spriaznenými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto Spriaznených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany Osobných údajov. Medzi Spriaznené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, tieto informácie si môžu prezerať všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo nich.
 • S Vaším súhlasom:S Vaším súhlasom môžeme zverejniť Vaše Osobné údaje na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie Vašich Osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše Osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany Osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať Vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Spoločnosť si tiež ponechá údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos Vašich Osobných údajov

Vaše údaje, vrátane Osobných údajov, sú spracúvané v prevádzkových priestoroch Spoločnosti a na iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenesené – a udržiavané na – počítačoch umiestnených mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany Osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos Vašich Osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia Vaše údaje a ďalšie Osobné údaje.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, Vaše Osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako budú Vaše Osobné údaje prenesené a budú podliehať iným Zásadám ochrany osobných údajov, pošleme vám upozornenie

Vymáhanie práva

Spoločnosť môže byť za určitých okolností požiadaná o sprístupnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ako reakcia na platné žiadosti verejných orgánov (napr. Súd alebo štátna agentúra).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto kroky sú potrebné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochranu práva alebo majetku Spoločnosti
 • Zabráneniu alebo preskúmaniu možného nesprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Ochranu osobnej bezpečnosti Používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana súkromia detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám Vaše dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktuj nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie Vašich údajov a Vaša krajina vyžaduje súhlas od rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto informácií vyžadovať súhlas Vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, dáme vám vedieť e-mailom alebo prominentným oznámením o našej službe a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: support@digitizings.com

Navštívením tejto stránky na našej webovej stránke: https://digitizings.com/